Hướng dẫn sử dụng Google Sheets (Học Google trang tính sớm nhất) | Thongtinplus

Hướng dẫn sử dụng Google Sheets (Học Google trang tính sớm nhất) | ThongTinPlus#google_sheets
Hướng dẫn cách sử dụng Google Sheets cơ người chơi dạng sớm nhất.
Cách tự học Google bảng tính, Google trang tính sớm nhất
1️⃣ truy vấn 1 trong 2 địa chỉ với sau:

2️⃣ Xem rõ ràng quy trình thao tác trên dòng (hàng) row, cột column, ô cell trong bảng tính Google Sheets tại

📗 Tài liệu hướng dẫn học cách sử dụng Google Spreadsheet thành thạo
Google Sheets (Google Trang tính) là 1 ứng dụng trang tính tương tự như Microsoft Excel, Google Sheets dựa trên nền tảng web. một trong các mỗi Đặc điểm của Google Sheets:
✅Tạo và chỉnh sửa song song bảng tính với nhiều người khác, ngay trên trình duyệt web.
✅Phân tích dữ liệu với những biểu đồ và bộ lọc, xử lý danh sách nhiệm vụ, tạo kế hoạch dự án công trình xây dựng, v.v.
✅Lưu những thay đổi một cách tự hoạt động, thành nhiều phiên người chơi dạng.

source: https://thongtinplus.com

Xem thêm những video 18+ tại : https://thongtinplus.com/phim/18/

[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="Bài viết cùng chủ đề"]

Related Posts

About The Author

3 Comments

  1. Thị Huyên Hoàng
    5 Tháng Tám, 2021
  2. Thị Huyên Hoàng
    5 Tháng Tám, 2021
  3. Dũng VŨ
    5 Tháng Tám, 2021

Add Comment